Unik satsning för grundskolepersonal i Göteborg:  

Digital baskurs i Svenska som andraspråk

En webbutbildning som riktar sig till alla lärare, skolledare, fritidspedagoger, elevhälsopersonal och skolbibliotekarier i grundskolan finns nu tillgänglig i Hjärntorget. 

 

Läs mer

Vi lyfter skolutveckling i
Göteborgs Stad! 

Ballonger över Göteborgs Stad 320 pixlar bred

Vi stödjer, stimulerar, initierar och utmanar till utveckling inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.  Läs mer


Här ser du vilka områden vi arbetar med. 

 

Utifrån uppdragen skräddarsyr vi vårt stöd för den lokala skolans och förvaltningens behov.

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa till.  

 

Aktuellt

 
 

Ser du inte twitterflödet ovan,
klicka här istället! 

 

Lära digitalt (föreläsningsserie)

Klicka här för anmälan.

Kalendarium

Visa hela kalendariet